Terug naar het overzicht

Het is moeilijk je een wereld zonder taal voor te stellen, een leven zonder gesproken en geschreven woorden. Het verhaal van Drs. Leny Woudstra begint bij de Statenvertaling van de bijbel, waardoor min of meer ‘de Nederlandse taal’ ontstaan is. Sinds die tijd, bijna vier eeuwen geleden, is het leven enorm veranderd en onze taal weerspiegelt dat. Taal is de drager van ons cultuurgoed, van onze waarden en normen en omgangsvormen. Woorden die nu volstrekt normaal zijn: zwanger, pesten, kanker, waren tot in de jaren zestig taboe op de radio. Daar moest ook foutloos ABN gesproken worden door de omroepsters, je mocht niet horen waar hun wieg gestaan had. Dankzij de leerplicht, betaalbare kranten, bibliotheken en leeszalen is de laatste honderd jaar het analfabetisme enorm afgenomen, maar laaggeletterdheid levert nog steeds problemen op.

Tijdsbeeld
Door kleine stukjes uit een aantal bekende jeugdboeken voor te lezen, van De Bikkel van Diet Kramer (1930), via Jan Terlouw tot Carrie Slee, geeft Leny een tijdsbeeld van taalgebruik en inhoud. Taalverrijking en taalverruwing, gemunte woorden, regels uit gedichten die in ons collectieve geheugen zitten en het woord van het jaar, het komt allemaal langs.

Over drs. Leny Woudstra
Drs. Leny Woudstra heeft veel onderwijs- en trainingservaring. Sinds een vijftal jaren is zij begeleider van ‘de taaltafel’ en ‘spelen met taal'.

Verzorgd door
de Bibliotheek Veluwezoom
Datum
donderdag 7 maart 2019
Tijd
19:00 tot 21:00
Locatie
de Bibliotheek Dieren
Een verhaal over onze taal

Algemene voorwaarden


Online inschrijven